TK Sparta Praha

2015

        

Extraliga - 3. místo na Mistrovství ČR družstev

Dorost - 1. místo na Mistrovství ČR družstev

Starší žáci - 1. místo na Mistrovství ČR družstev

Mladší žáci - 2. místo na Mistrovství ČR družstev

Minitenis - 3. místo na Mistrovství ČR družstev

 

 

Přejít k navigační liště