TK Sparta Praha

Školička

        

Tenisová školička TK Sparta Praha je určena všem dětem od 3 do 7 let, které si chtějí osvojit základní tenisové techniky, aktivně trávit volný čas, rozvíjet své pohybové dovednosti, nebo jen získat nové kamarády. Během tohoto období se děti připravují na malém kurtu.

Děti jsou na tréninky rozděleny do skupinek podle věku a tenisové úrovně. Ve skupince jsou maximálně tři děti. Rozvrh tréninků je stálý po celou sezónu, která trvá od začátku září do konce června. Během letních prázdnin tenisová školička neprobíhá.

Nejvhodnější termín k nástupu nových zájemců do školičky je na začátku září, je však důležité se přihlásit už v červnu. Pokud je místo, nabíráme děti během celé sezóny a přiřazujeme je do již zaběhlých skupinek.

V době letních prázdnin zabezpečujeme aktivitu dětí formou týdenních letních kempů, ve kterých děti tráví celý den se zkušenými trenéry, mají zajištěnu celodenní stravu a bohatý program, nejen sportovní. Odpoledne si rodiče děti vyzvedávají.

Na tenisovou školičku navazuje program Tenisové akademie TK Sparta Praha.

Přejít k navigační liště