TK Sparta Praha

Smluvní podmínky

        
Podmínky tenisové akademie TK Sparta Praha
 • Před zahájením tréninkového procesu je potřeba vyplnit kartu hráče a podepsat rodičem nebo zákonným zástupcem zdravotní způsobilost dítěte. Pokud jste ji ještě neobdrželi, vyžádejte si ji na recepci, tam ji také odevzdávejte na jméno David Havel, nebo mailem na d.havel@ tkspartapraha.cz
 • Rozvrh tréninků najdete na webových stránkách klubu http://www.tkspartapraha.cz
 • Tréninky je nutné uhradit vždy nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci  na základě e-mailem zaslané faktury nebo předpisu k platbě. Nebude-li platba provedena řádně a včas bez předchozí dohody, hráč bude z akademie vyřazen. Rozvrh je závazný a stálý vždy pro období pro období od 1. září do 30. června.
 • Rodiče či zákonný zástupce svému dítěti zajistí nezbytné pomůcky pro hodiny tenisu (např. dostatek pití, švihadlo, tenisovou raketu, vhodné sportovní oblečení).
 • Jedna lekce trvá 55 minut nebo 85 minut. Hráč je povinen se dostavit na místo konání hodiny 5 minut před jejím zahájením. Po celou dobu tréninku je přítomný trenér a budou ze strany TK Sparta Praha zajištěny nezbytné pomůcky pro hladký průběh hodin.
 • Dočasné opuštění hodiny je možné pouze s předchozím souhlasem trenéra akademie. Po tuto dobu jsou za dítě zodpovědní rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Rodiče či zákonný zástupce nesmí být po dobu tréninku na dvorci.
 • TK Sparta Praha si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu. Pokud se tak stane, rodiče či zákonný zástupce budou okamžitě informováni prostřednictvím telefonu, sms či e-mailu.
 • TK Sparta Praha si vyhrazuje právo změny trenéra (tzv. záskok) na hodinu akademie bez předchozího upozornění hráčů.
 • Při sestavování nového rozvrhu si nelze nárokovat jakéhokoliv trenéra, přestože s ním hráč v předchozím období trénoval.  Při tvoření vhodných skupinek se nejprve zohledňují časové možnosti hráčů, výkonnost, věk a v poslední řadě požadavek na trenéra.
Pravidla tenisové akademie
 1. Hraje se na standardním (velkém) tenisovém dvorci
 2. Hráči se řídí pevným rozvrhem, který je volně přístupný na www.tkspartapraha.cz– přehled rezervací on-line
 3. Během letních prázdnin není pevný rozvrh, ale akademie hraje a tak si hráči tréninky domlouvají individuálně se svými trenéry
 4. Za omluvenou hodinu se počítá ta, která je omluvena do 17 hod. předchozího dne
 5. Tréninková jednotka trvá 55 minut nebo 85 minut (5 minut je na zametení kurtu nebo sbírání míčů a hráč během této doby neopouští kurt nebo halu bez vědomí trenéra)
 6. Hráči nebo jejich rodiče se omlouvají přímo svým trenérům (když trenér nezvedá mobil, pošlou sms)
 7. V létě, v případě špatného počasí je možné po dohodě s hlavním trenérem akademie odehrát některé hodiny v hale (podmínkou je vhodná a úplně čistá obuv)
 8. Rodiče v žádném případě nezasahují trenérům do hodin (po dohodě s trenérem je možná konzultace)
 9. Omluví-li se jeden hráč včas z tréninku společné hodiny, tak druhý, případně druhý a třetí hráč platí celou hodinu
 10. Vyúčtování se posílá zpětně společně s výpisem odehraných hodin a tabulkou a musí být zaplaceno nejpozději do 15. dne v měsíci, jinak se hráčovi pozastavuje tréninkový proces

 

Všechny záležitosti týkající se akademie se řeší s panem Davidem Havlem d.havel@tkspartapraha.cz

Karta hráče ke stažení zde

Přejít k navigační liště