TK Sparta Praha

Změna cen pronájmu kurtů

V reakci na lavinovitý růst cen energií v posledních měsících jsme museli přistoupit k úpravě cen pronájmu tenisových kurtů v krytých halách. Toto rozhodnutí nebylo snadné, ale protože ceny zemního plynu a elektrické energie tvoří hlavní nákladovou položku provozu hal, nenašli jsme v této době jinou cestu, než 20% zdražení, které platí od prvního ledna 2022.
Navzdory nečekanému růstu nákladů jsme se naopak rozhodli ponechat v platnosti ceny tenisové školičky a akademie tak, jak byly nastaveny v září na počátku tréninkového roku, nepřišlo nám i při růstu cen fair měnit smluvená pravidla a zdražovat v poločase.
Věříme, že naše rozhodnutí přijmete s pochopením a budete nadále spokojenými návštěvníky tenisového klubu Sparta Praha.
Přejít k navigační liště